Dichterbij

Opdrachtgever

Dichterbij

Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De organisatie biedt ondersteuning, zorg en behandeling in alle fasen van het leven. Aan huis, op school of op een woon- of werklocatie van Dichterbij. Onder de naam STEVIG verleent men ook crisisopvang, specialistische en forensische zorg. Dichterbij gelooft dat iedereen een menswaardig en betekenisvol leven verdient, waarin je jezelf kan en mag zijn. In een omgeving
die accepteert wie je bent.

Bij de organisatie zijn 4.400 medewerkers actief op zo’n duizend locaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gennep.

ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN:
Cultuur en sfeer van de organisatie
We hebben een informele cultuur. We krijgen veel vertrouwen en vrijheid in ons werk.

Wat zijn de ambities voor de toekomst?
We zetten ons elke dag in om mensen met een verstandelijke beperking een betekenisvol leven te geven door elke dag opnieuw te kijken wat mensen echt nodig hebben. Samen met hun
persoonlijke netwerk bouwen we aan een ondersteuningsrelatie die onvoorwaardelijk is en waarin we elkaar echt leren kennen. Dit geldt ook tussen leidinggevende en medewerker en medewerkers onderling. Vanuit de gedachte dat we ook elke dag streven naar betekenisvol werk.

Zijn er doorgroeimogelijkheden?
Je kunt doorgroeien binnen Dichterbij, verschillende kanten op. We gaan uit van ieders talent en stimuleren leren en ontwikkelen. Wanneer je begeleider bij ons bent, kun je bijvoorbeeld
doorgroeien en je kennis verbreden richting andere doelgroepen, maar ook naar coachende/ leidinggevende rollen. Verder zijn er collega’s die vanuit de zorg richting onze serviceorganisatie
zijn doorgegroeid. De kennis die zij meebrengen, is heel waardevol.

Wat zijn persoonlijke ontwikkelmogelijkheden?
Dat ligt ook wel aan jouw wensen, wil jij je graag verdiepen in een bepaalde doelgroep, medische handelingen of methodieken? Dat kan allemaal! Samen met je manager kijk je welke richting je
op wil en waar je ambities liggen.

WORK-LIFE BALANCE:
Kun je op afstand of thuiswerken,
met flexibele werktijden?
Wanneer je in de zorg werkt, is thuiswerken niet mogelijk. Wel werk je daar flexibel, omdat we 24-uurs zorg bieden. Vaak liggen de diensten tussen 7.00 en 23.00 uur en wordt er ook in het
weekend en op feestdagen gewerkt. Maar werk je bijvoorbeeld op ons hoofdkantoor, dan is op afstand werken, in overleg met je team, wel mogelijk. Uiteraard zorgen wij voor goede thuiswerkfaciliteiten.

Hoe is de bereikbaarheid?
De meeste locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We proberen altijd een goede match te maken tussen werklocatie en stagewens. Omdat we 24-uurs ondersteuning bieden,
zijn de stages op wisselende tijden. Soms sluit het openbaar vervoer dan minder goed aan, bijvoorbeeld omdat de bus maar eens per uur rijdt. We gaan dan flexibel om met stagetijden.

Zijn er stageplekken en voor welke
functies?
Wij bieden stages aan voor diverse zorggerelateerde opleidingen, denk aan Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4, Social Work (hbo), VZ-IG, Verpleegkunde en HBO-V. Ook hebben we soms
mogelijkheden voor studenten bewegingsagogie of Sport en Bewegen (hbo). Er zijn ook stagemogelijkheden bij Expertise (denk aan vaktherapeuten en orthopedagogen) of bij de serviceorganisatie, zoals Facilitair, Communicatie of HR. De stagiaires komen hier via de stagebureaus van de opleiding of solliciteren zelf via onze website.

Wat maakt het aantrekkelijk om juist in
deze regio bij jullie organisatie te werken?
We hebben veel woon- en dagbestedings- locaties met elk een eigen identiteit en cliënten met diverse persoonlijke zorg- en ondersteuningsbehoeften. Midden in de woonwijk, de rust van een natuurlijke omgeving of juist de voordelen van werken in of bij een stad. Je vindt het allemaal terug in onze regio.

ZINGEVING/PURPOSE/MVO:
Wat is jullie bijdrage aan een betere
wereld?
Bij Dichterbij geloven we in een betekenisvol én duurzaam leven voor iedereen. Dit houdt niet alleen in dat mensen zichzelf kunnen zijn, maar ook dat we zorgdragen voor een gezonde leefomgeving. Onder ander door het terugdringen van ons energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Wij streven ernaar om in2050 als organisatie energieneutraal te zijn.

Dichterbij
Zwerfheid 2 6591 RC Gennep
088-7540000
www.werkenbijdichterbij.nl