VMBO On Stage

Geplaatst op 14 september 2020

Het On Stage Beroepenfeest faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het VMBO en draagt bij aan kansgelijkheid, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden. 

Toekomstdromen
Goede beroepskeuze is nergens -al zo vroeg- zo belangrijk als op het VMBO. Goede beroepskeuze leidt tot vakfocus, toekomstperspectief en economische zelfredzaamheid. Bij On Stage ontmoeten de jongeren hun eigen, lokale, duurzaam en persoonlijke (beroeps)netwerk en leren dit te onderhouden. Want over Gelijke Kansen praat je niet, die geef je. Of ze loodgieter of kinderarts willen worden: realiteitszin mag nooit leiden tot ontmoedigingsbeleid, want denken over je toekomst mag een feest zijn! Ook dat hoort bij groot worden. Het geeft het gevoel erbij te (mogen) horen en daar ga je rechtop van lopen. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden bijna ongemerkt en ‘spelenderwijs’ vergroot door de ervaringen rondom On Stage. Inspireren is een werkwoord, en Dromen moet je doen. Bij het Beroepenfeest van On Stage.

Maatschappelijke context
De meerderheid van de 12-jarigen gaat naar het VMBO * de meerderheid van de beroepsbevolking is afkomstig van het VMBO * het VMBO kent de grootste diversiteit in niveau, kansen, achtergrond en cultuur * Het VMBO is een van de meest innovatieve en complexe onderwijsvormen * jongeren met (nog) de minste bagage moeten het eerste (‘jongste’) kiezen * vakmanschap verdient een podium * jongeren hebben ‘kiesrecht’ * preventie van vsv  is leuker en goedkoper dan repareren * stuiteren van enthousiasme over een beroep motiveert * vakfocus leidt tot toekomstperspectief * een duurzaam netwerk is net zo belangrijk als een diploma * folders brengen geen passie over * netwerken is niet hetzelfde als speeddaten * veel VMBO-ers zijn laatbloeiers * in toekomstdromen van jongeren hebben we allemaal een taak * daarom ontvangen wij VMBO-ers op de rode loper met applaus!

Stimuleren van VMBO-leerlingen bij hun beroepskeuze
Om de vmbo leerlingen in onze regio te helpen bij hun beroepskeuze wordt Land van Cuijk Maasduinen On Stage dit jaar deels digitaal gehouden.
Leerlingen bereiden zich, zoals gebruikelijk, voor op school onder begeleiding van de mentor en maken o.a. hun TOP 5 van de bedrijven waar zij graag tijdens de Doe Week voor een (fysiek) werkbezoek naartoe gaan. De leerlingen doen dit door op de website naar de beroepen te kijken. In plaats van het maken van “matches” tijdens het Beroepenfeest gebeurt dat nu online via “Digimatch”. De werkbezoeken zijn doorgeschoven naar een hele Doe Week in week 22 (begin juni). Hierdoor kunnen de leerlingen goed verspreid worden.

Doe en help mee!
Zij hebben uw hulp nodig om te ontdekken wat ze willen en kunnen. Doe mee en laat deze jongeren ervaren welke beroepen er allemaal zijn in de regio.
Ga voor aanmelden als beroepsbeoefenaar, sponsormogelijkheden en meer info naar www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl of mail@landvancuijkmaasduinenonstage.nl